Adminus

Dostęp do Wi-Fi jest obecnie standardem wymaganym w każdym biurze, hotelu czy kawiarni. Zaprojektujemy system tak by działał optymalnie w każdym ważnym punkcie. Strukturę sieci Wi-Fi opieramy na urządzeniach firmy Ubiquiti, która spełnia obecnie najwyższe standardy.

Dla różnych grup można ustawiać polityki sieciowe, czyli dla gości inne, a dla pracowników na innych zasadach. Autentykacja również może być inna w zależności kto się loguje do sieci.

Do komfortowego centralnego zarządzania infrastrukturą wymagane jest oprogramowanie UniFi Controler lub sprzętowy kontroler UC-CK. Dzięki kontrolerowi można konfigurować urządzenia, monitorować je. Do programu można zaimportować plan budynku i nanieść na niego urządzenia, co ułatwi diagnozowanie ewentualnych błędów.

Dla sieci gościa ważne by stworzyć stronę powitalną, na której znajdzie się regulamin korzystania z Internetu. Strona może być stworzona samodzielnie lub też skorzystać z szablonu producenta.

Nasza firma zapewnia profesjonalne wdrożenie jak również wsparcie specjalistów w utrzymaniu systemu.

Chcesz dowiedzieć się więcej o produktach UniFi i EdgeMAX zajrzyj na stronę producenta https://unifi-sdn.ubnt.com/